SamenOud organiseert persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg

Ouderen helpen om zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat is het doel van het vernieuwende zorgmodel SamenOud. Hiervoor wordt samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding gerealiseerd voor thuiswonende 75-plussers. Deze zorg en begeleiding sluit aan bij de wensen en behoeften van ouderen. Daarbij is aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen, welzijn en zorg.

Lees verder over het ontstaan van SamenOud >>

SamenOud in 1 minuut

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!

Uitgangspunten SamenOud

De oudere staat centraal

De oudere voert de regie over het zorgplan

Zorg en begeleiding afstemmen op wensen en behoeften van de oudere

Organiseren van samenhangende zorg en begeleiding

Voorkomen dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben

Lees meer over de werkwijze van SamenOud >>

Wat zeggen anderen over SamenOud:

"Ik zal de casemanager niet vereren, maar het is voor ons een soort steunpilaar. Het is net of je er een ruggensteun van gekregen hebt." Mevrouw met complexe zorgbehoeften (86 jaar)
"Ik zou wel vaker SamenOud-dagen willen, alleen al om de contacten die je dan krijgt." Robuuste mevrouw (88 jaar)

Laatste nieuws

Resultaten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe

15-08-2018

De uitkomsten van SamenOud in Drenthe zijn na 12 en 24 maanden overwegend gunstig, met name voor ouderen met het risicoprofiel Complexe zorgbehoeften. De bevindingen suggereren dat de trend van afname van algemene gezondheid en welbevinden en toename van kosten doorbroken kan worden.

Lees verder >>

Module ‘Ambassadeurstraining Verspreiding en Implementatie Integrale zorg voor ouderen’ beschikbaar

28-06-2018

De ambassadeurstraining richt zich op de medewerkers van belangenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en ouderen. De training biedt deelnemers kennis en vaardigheden om als ambassadeur de realisatie van integrale zorg voor ouderen effectief te ondersteunen.

Lees verder >>

SamenOud: integrale financiering blijft lastig

12-02-2018

Recent is op de website van Sociaal Werk Nederland een artikel verschenen over SamenOud. Coen Ronde vertelt over de stand van zaken en de problemen waar SamenOud tegenaan loopt.  

Lees verder >>

Wilt u altijd het laatste nieuws ontvangen

Schrijf u dan u in voor onze digitale nieuwsbrief. U ontvangt deze dan geheel automatisch per email.

Laatste onderzoeken en publicaties

SamenOud in Zuidoost-Drenthe

SamenOud, 2018 | SLW Spoorenberg, K Wynia, ADI van Asselt, M Jager, HPH Kremer, SA Reijneveld

Bekijk publicatie >>

Effects of a population-based, person-centred and integrated care service on health, wellbeing and self-management of community-living older adults

PLOS ONE, 2018 | SLW Spoorenberg, K Wynia, RJ Uittenbroek, HPH Kremer, SA Reijneveld

Bekijk publicatie >>

Doorbloeding van de darmen in gezonde ouderen

Aderverkalking in de darmvaten zorgt er mogelijk voor dat de darmen onvoldoende bloed krijgen wanneer een oudere een maaltijd eet of na het verrichten van lichamelijke inspanning. Dit kan ertoe leiden dat …

Lees verder >>

Mondgezondheid en risico op ondervoeding bij thuiswonende ouderen

De resultaten van de mondzorgvragenlijst in 2015 waren aanleiding om vervolgonderzoek te starten naar het verminderen van klachten in de mond. Hiervoor werken we samen met …

Lees verder >>