Waarom deelnemen?

Problemen voorkomen

Uw huisarts wil de zorg voor ouderen graag anders gaan organiseren. SamenOud biedt een oplossing door preventieve, proactieve en samenhangende zorg en begeleiding te organiseren. Door jaarlijks een vragenlijst in te vullen kan het Ouderenzorg Team van uw huisarts u beter in de gaten houden en mogelijke problemen beter voorkomen. 

Invullen vragenlijsten SamenOudBijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

U helpt de onderzoekers van het UMCG door mee te doen. Zij onderzoeken of SamenOud ook daadwerkelijk betere zorg biedt en of deze andere manier van zorg verlenen de samenleving kosten bespaart.