Veelgestelde vragen

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het onderwerp om het antwoord te lezen.

 

 • Hoe lang duurt SamenOud?

  SamenOud duurt in eerste instantie twaalf maanden. Na deze periode ontvangt u opnieuw een vragenlijst. Als SamenOud stopt, en u ontvangt op dat moment zorg en begeleiding, dan gaat de casemanager met u in gesprek over het vervolg. Na een jaar beslissen de zorgverzekeraar en gemeenten of ze de kosten van de Ouderenzorg Teams blijven betalen. Uw huisarts en de zorg- en welzijnsorganisaties kunnen dan beslissen om blijvend SamenOud aan te bieden. 

 • Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

  Uw medische gegevens en andere relevante gegevens uit de vragenlijsten worden opgenomen in uw dossier bij de huisarts. Gegevens voor onderzoek worden uiteraard vertrouwelijk en geanonimiseerd behandeld. In publicaties over de resultaten van het onderzoek zal uw naam niet terug te vinden zijn. Door het tekenen van het toestemmingsformulier geeft u de onderzoekers toestemming om gegevens over uw zorggebruik en zorgkosten op te vragen bij uw zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente. De onderzoekers koppelen deze gegevens aan de door u gegeven informatie. Uiteraard gebeurt dit geanonimiseerd. De onderzoekers, maar ook de zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeente, kunnen deze gegevens niet naar u persoonlijk herleiden. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

 • Is deelname vrijwillig?

  U bent geheel vrij om al dan niet deel te nemen aan SamenOud en het onderzoek dat daarbij hoort. U heeft te allen tijde het recht om (zonder opgave van redenen) af te zien van deelname, ook als SamenOud al gestart is. Deze beslissing zal geen nadelige gevolgen hebben voor uw behandeling of zorg. 

 • Wat kan ik doen als ik de vragenlijst niet zelf kan invullen?

  Wanneer u de vragenlijst niet alleen kunt invullen, mag u hulp vragen aan familie, vrienden of bekenden. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van SamenOud op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zij kunnen regelen dat een getrainde vrijwilliger u komt helpen met het invullen van de lijst.

  Aa en Hunze | Assen (0592) 245 925

  Emmen (0591) 680 888

 • Wat moet ik doen als ik niet mee wil doen?

  Als u niet wilt deelnemen aan SamenOud willen we dat ook graag van u weten. Dit heeft geen gevolgen voor de zorg die u ontvangt. We stellen het erg op prijs als u op de toestemmingsverklaring die aan de vragenlijst vast zit aangeeft dat u niet wenst deel te nemen. U kunt het ingevulde voorblad in de antwoordenvelop aan ons terugsturen (geen postzegel nodig). Wij zullen u dan geen vervolginformatie sturen. 

 • Wie zijn er vanuit het UMCG betrokken bij SamenOud?

  De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG voert het wetenschappelijk onderzoek naar SamenOud uit. De medewerkers zijn:

  Dr. Klaske Wynia, onderzoeksleider

  Dr. Margot Jager, onderzoeker

  Drs. Nienke Verheij, datamanager

   

  Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van:

  Prof. dr. Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale Geneeskunde

  Prof. dr. Berry Kremer, hoogleraar Neurologie

 • Waar kan ik met vragen terecht?

  Vragen over zorg en begeleiding?

  Wanneer u vragen heeft over uw zorg en begeleiding, neem dan contact op met iemand van het Ouderenzorg Team van uw huisarts of bel met de huisartspraktijk.

  Vragen over het onderzoek?

  Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de SamenOud-helpdesk. De helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

  Aa en Hunze | Assen  (0592) 245 925
  Emmen  (0591) 680 888