Gezond ouder worden en ICT

Lopend onderzoek  E-health ICT 

De rol van ICT bij gezond ouder wordenOm erachter te komen waaraan een app moet voldoen die gericht is op het bevorderen van gezondheid van thuiswonende ouderen, werden groepsgesprekken georganiseerd. Ook heeft een aantal ouderen een nieuwe app getest die voor hen ontwikkeld werd. De gesprekken en tests hebben geleid tot een lijst met voorwaarden waaraan een app moet voldoen (kwaliteitscriteria). Een app voor ouderen moet vooral eenvoudig en vanzelfsprekend zijn door bijvoorbeeld simpele en intuïtieve navigatie, grote knoppen, zo min mogelijk Engelse termen en duidelijke instructies. Daarnaast willen ouderen de mogelijkheid hebben om hun gegevens te printen, contact te leggen met zorgverleners, en ontvangen zij graag direct terugkoppeling wanneer zij bijvoorbeeld een vragenlijst hebben ingevuld of een bericht hebben verzonden. Tot slot vinden ze het belangrijk om zelf te kunnen bepalen wie toegang heeft tot de gegevens in de app (bijvoorbeeld een familielid, de huisarts of een andere oudere die de app ook gebruikt).

De app die door de ouderen werd getest voldeed nog onvoldoende aan hun behoeften. Onze conclusie is dat, voor het doeltreffend ondersteunen van ouderen, een app specifiek vanuit de oudere bedacht en ontwikkeld moet worden. Deze groep eHealth-gebruikers is niet opgegroeid met computers en heeft vaak meer lichamelijke (bijv. trillende handen) en cognitieve beperkingen (bijv. slechter geheugen). Momenteel wordt besproken in hoeverre de app kan worden aangepast om aan te sluiten bij de behoeften van ouderen.

Om meer te weten te komen over de behoeften van zorgverleners zullen we dit jaar met hen in gesprek gaan, om zo de verdere ontwikkeling van een app voor zelfmanagement te realiseren.

SamenOud kreeg voor dit project een Europese subsidie en twee subsidies uit het Citrienfonds van de UMCs.

In het kader van de nationale e-healthweek 2018 is er een animatiefilmpje van het project gemaakt dat u hier kunt bekijken.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!