Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richt zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast worden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder worden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeken van SamenOud. 

Geselecteerd label: Gezondheidsvaardigheden

Fotostrips over praten met de dokter

Samen met de faculteit Letteren is onderzoek gedaan naar hulpmiddelen voor laaggeletterde, kwetsbare ouderen. In 2016 hebben 54 deelnemers van SamenOud meegedaan aan een onderzoek naar een fotostripbrochure over …

Lees verder >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!