Nieuwsberichten

Module ‘Ambassadeurstraining Verspreiding en Implementatie Integrale zorg voor ouderen’ beschikbaar

Publicatiedatum: 28-06-2018

De ambassadeurstraining richt zich op de medewerkers van belangenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en ouderen. De training biedt deelnemers kennis en vaardigheden om als ambassadeur de realisatie van integrale zorg voor ouderen effectief te ondersteunen.

Lees verder >>

SamenOud: integrale financiering blijft lastig

Publicatiedatum: 12-02-2018

Recent is op de website van Sociaal Werk Nederland een artikel verschenen over SamenOud. Coen Ronde vertelt over de stand van zaken en de problemen waar SamenOud tegenaan loopt.  

Lees verder >>

Artikel over effecten van SamenOud op gezondheid, welbevinden en zelfmanagement van ouderen

Publicatiedatum: 22-01-2018

Recent is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in PLOS ONE. In dit artikel worden de resultaten van SamenOud op de gezondheid, welbevinden en zelfmanagement van ouderen beschreven.

Lees verder >>

Nieuwe koers SamenOud-team UMCG

Publicatiedatum: 18-01-2018

Het SamenOud-team van het UMCG maakt dit jaar een nieuwe start. Nu alle projecten en onderzoeken naar de uitkomsten van SamenOud zijn afgerond kunnen we de ‘SamenOud-periode’ afsluiten en onze blik verruimen. Ons belangrijkste aandachtsgebied is en blijft Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg.

Lees verder >>

Nieuwe website

Publicatiedatum: 18-01-2018

Dit jaar starten we met een hele nieuwe website voor SamenOud. Deze website heeft tot doel de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren te borgen. De website is vanaf vandaag te vinden op het vertrouwde adres: www.samenoud.nl.

Lees verder >>

Afscheid Coen Ronde

Publicatiedatum: 18-01-2018

Met de nieuwe start en veranderende focus moeten we in het UMCG helaas ook afscheid nemen van onze collega Coen Ronde. De afgelopen zes jaar was Coen als projectleider, en later als procesbegeleider, een warm pleitbezorger van SamenOud.

Lees verder >>

Borging van geïntegreerde ouderenzorg

Publicatiedatum: 18-01-2018

Na het afronden van de projecten en onderzoeken van SamenOud betekent 2018 ook een nieuwe start voor de organisatie van geïntegreerde ouderenzorg in Oost-Groningen en Drenthe.

Lees verder >>

Uitkomsten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe

Publicatiedatum: 18-01-2018

In november 2017 is het rapport over de uitkomsten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe gepresenteerd aan Zilveren Kruis, de opdrachtgever van dit rapport. De uitkomsten voor de totale groep thuiswonende 75-plussers zijn overwegend gunstig.

Lees verder >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!