Dr. Klaske Wynia

Onderzoeker Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg

050 361 66 23

 k.wynia@umcg.nl

 

Dr. Klaske Wynia is als onderzoeker Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg verbonden aan de afdelingen Gezondheidswetenschappen en Neurologie van het UMCG. Klaske is (wetenschappelijk) initiatiefnemer van SamenOud. In haar rol als ‘Programmaleider SamenOud’ heeft zij in de projectfase het ontwerp van SamenOud vormgegeven en leidinggegeven aan de realisatie van SamenOud in de praktijk en aan het onderzoek naar de uitkomsten van het nieuwe zorgmodel. In die rol heeft zij veel subsidies weten te verwerven, begeleidde ze een aantal promovendi, en leidden haar onderzoeken tot internationaal wetenschappelijke publicaties.

Momenteel heeft zij een belangrijke rol in de borging en opschaling van deze nieuwe vorm van dienstverlening, naast het verder onderzoeken en ontwikkelen van het zorgmodel. Buiten Nederland participeert zij als projectleider van Embrace (‘SamenOud’ in het buitenland) in meerdere Europese projecten.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!